O podujatí

Príďte sa pozrieť dňa 27.10.2018 do Piešťan na kultúrne podujatie “Očami M. R. Štefánika”. Ponúkneme Vám pohľad do života významných postáv dejín pri formovaní prvej Československej republiky. Určite už správne tušíte, že ide o T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša.

Tento ročník sa zameráme na založenie prvej Československej republiky z pohľadu každého vyššie uvedeného pána, ich pracovných náplní, vzájomnej spolupráce, životného štýlu a pod. Zaujímavé prednášky týchto osobností vám ponúknu renomovaní historici Prof., PhDr. Roman Holec, Csc., PhDr. Dušan Kováč, DrSc. a Michal Kšiňan, MAS, PhD.

Následne sa môžete zúčastniť moderovanej diskusie na tému sloboda a demokracia.

Ide o 5. ročník podujatia “Očami M. R. Štefánika”, ktorý sa bude konať v Piešťanoch, v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa, Staničná 2334/51, dňa 27.10.2018.

 

Cena?
Vstup voľný

Program podujatia:

plagat_program_2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa podujatia:

 

Reportáž o priebehu podujatia (ročník 2016):

Reportáž o priebehu podujatia (ročník 2015):

 

_V1U3079

Fotografie z priebehu podujatia

Zostrih z podujatia: Fotografie: Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.6/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.7/5 Stars.12345 Currently 2.7/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.7/5 Stars.12345 Currently 2.7/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.6/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 …

Zobraziť stránku »

Kovac

Hostia

Prof., PhDr. Roman Holec – vyštudoval Filozofickú fakultu UK, odbor slovenčina – dejepis. Je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a profesorom na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave. Prednášal v desiatkach krajín Európy. Zaoberá sa habsburskou monarchiou, dejinami Rakúska-Uhorska a dejinami Československa v prvej polovici 20. storočia. Venuje sa aj popularizácii histórie, v Kalligrame mu napríklad vyšli knihy …

Zobraziť stránku »

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk