Akty inšpirované M.R.Štefánikom

M.R.Štefánik na svojich cestách fotil navštívené krajiny, miesta, z ktorých pozoroval hviezdy, ľudí, ich spôsob života… Zamerali sme sa na jeho fotografiu aktu mladej Tahiťanky. Táto fotografia je obdivovaná nielen vďaka krásnej ostrovanke, alebo pre dokonalé technické prevedenie fotografie vtedajšej doby, ale najmä svojou jedinečnosťou, keďže je prvou známou fotografiou aktu v Československu.

Dávame Vám priestor na zúčastnenie sa výstavy fotografie umeleckého aktu vlastnou tvorbou. Fotografie budú ohodnotené odbornou porotou pod vedením vedúcej katedry Doc. Mgr. art. Jany Hojstričovej, ArtD. a študentov z Vysokej školy výtvarných umení z katedry fotografie a nových médií, ktorí Vám taktiež povedia zaujímavé informácie o fotografii aktu. Tieto Vám môžu byť prínosom vo Vašej budúcej tvorbe. Na kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2014, stretnete ľudí podobných záujmov, s ktorými sa môžete podeliť o svoje poznatky a skúsenosti z oblasti fotografie. Ak ste sa podobnému druhu fotografie ešte nevenovali, alebo ste sa fotografii ako takej nevenovali vôbec, nevadí, o to radšej Vás na našom podujatí uvidíme. Príďte sa pozrieť, možno Vám táto súťažná výstava pomôže objaviť nové možnosti, na aktívne a kreatívne využitie voľného času.

 

-->