↑ Return to O podujatí

Hostia

Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD

obhájil dizertačnú prácu na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a v Historickom ústave SAV, kde aj momentálne pôsobí. Publikoval viacero článkov o M. R. Štefánikovi, ale aj o francúzskej historiografii či identitách. Je autorom knihy Milan Rastislav Štefánik (2012), zostavovateľom publikácie Komunisti a povstania. Communists and Uprisings (2012) a spoluautorom knihy La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense (2008), ktorej slovenský preklad vyšiel v roku 2009. Získal viacero štipendií a ocenení, medzi inými aj prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska, cena prezidenta SR za rok 2011 a Fulbright v roku 2014.

 

ksinan

 

PhDr. Matúš Valihora

historik a autor knihy Brezová – O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848. Matúš Valihora je vedúcim útvaru kultúry a miestnych tradícií v Brezovej pod Bradlom. Je znalcom života a tvorby Dušana Jurkoviča.

 

Mgr. Peter Uhlík

odučil 43 rokov v rôznych typoch škôl v Skalici a v Brezovej pod Bradlom. V mimo vyučovacom čase sa venoval kultúrnej činnosti, športovaniu a turistike žiakov i dospelých. Po zmene politických pomerov sa plne venoval Spoločnosti M.R.Štefánika, ktorú spoluzakladal a 13 rokov viedol ako predseda, dnes už ako čestný predseda.

uhlik

 

PlanA

ochotnícke divadlo, ktoré vám predstaví tri krátke frašky podľa ruských klasikov o tom, čo všetko môže skončiť svadbou.

-          Alexander N. Ostrovskij : Výnosné miesto
-          Nikolaj V. Gogoľ : Ženba
-          Anton P. Čechov : Pytačky

 

plana

 

-->