↑ Return to O podujatí

Priebeh podujatia

V sobotu 22. októbra 2016 Národný dom hostil aktérov i návštevníkov podujatia Očami M.R. Štefánika. V priestoroch Pamätnej izby D.S. Jurkoviča bola sprístupnená výstava fotografií, prezentácie historikov ponúkli pohľady do Štefánikovho života. V závere podujatia návštevníkov pobavili tri frašky o tom, čo všetko môže skončiť svadbou. Už tretí ročník fotosúťaže a podujatia Očami M.R. Štefánika pripravili Iniciatíva Očami M.R.Štefánika, C&C Slovakia, s.r.o., a Mesto Brezová pod Bradlom.

Vedec z Historického ústavu SAV Michal Kšiňan priblížil rôzne interpretácie smrti M.R. Štefánika, druhú prezentáciu venoval dôležitým ženám Štefánikovho života. Vznik a osudy bradlianskej mohyly predstavil Matúš Valihora. Publikum sa o uvedené témy živo zaujímalo a prednášajúci radi odpovedali na položené otázky.
Moderovaného rozhovoru na tému ponímanie M. R. Štefánika v čase komunizmu a v súčasnosti sa zúčastnili Peter Uhlík, čestný predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, a spomínaní historici. Aj táto téma vyvolala diskusiu publika.

Predseda poroty Karol Morár vyhlásil výsledky fotosúťaže, ktorej témou v tomto ročníku boli Spomienky. Do súťaže prišlo celkom 77 prác, 40 z nich bolo vystavených.
Prvé miesto získal Ján Plachý za fotografie Spomienka na detstvo, Spomienka na priateľstvo a Spomienka na radosť. Fotografiu Šimona Slávika Splnený sen, ktorá zachytáva hviezdnu oblohu nad bradlianskou mohylou, porota ocenila druhým miestom. Tretie miesto získala Daniela Šóšiková za fotografie Bosnianske spomienky a Spomienka na ZOH 1984.Víťazkou internetového on-line hlasovania sa fotografiou Zbohom stala Bea Milová.

Prítomným sa prihovorila prednostka MsÚ Viera Nemcová. Zablahoželala oceneným, poďakovala spoluorganizátorom podujatia a vyjadrila záujem o spoluprácu i v ďalších ročníkoch. A potom žili šťastne až do smrti – bol názov predstavenia ochotníckeho divadla PlanA, ktorým celé podujatie úsmevne skončilo.

Teší nás, že počet účastníkov fotosútaže i počet návštevníkov sprievodného programu rastie.
Hlavnou organizátorkou a dušou podujatia Očami M. R. Štefánika je Katarína Kubinová. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalších ročníkoch.*

Matúš Valihora
Útvar kultúry a miestnych tradícií
MsÚ Brezová p. Br.

*článok bol prevzatý z mestských novín Brezovej pod Bradlom – Novinky spod Bradla, ročník 2016, číslo 1O.

 

Reportáž o priebehu podujatia:

 

Fotografie z podujatia:

 

 

-->