↑ Return to 2018

O podujatí

Program

Zobraziť stránku »

Kovac

Hostia

Prof., PhDr. Roman Holec – vyštudoval Filozofickú fakultu UK, odbor slovenčina – dejepis. Je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a profesorom na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave. Prednášal v desiatkach krajín Európy. Zaoberá sa habsburskou monarchiou, dejinami Rakúska-Uhorska a dejinami Československa v prvej polovici 20. storočia. Venuje sa aj popularizácii histórie, v Kalligrame mu napríklad vyšli knihy …

Zobraziť stránku »

20181027_162855

Fotografie z priebehu podujatia

Zostrih z podujatia: Fotografie: Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 3/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 Currently 2.8/5 Stars.12345 Currently 2.9/5 Stars.12345 …

Zobraziť stránku »

-->