«

»

Mohyla a jej tvorca

 

Pravdepodobne každý Slovák pozná Mohylu Generála M.R.Štefánika, no my by sme Vás radi bližšie oboznámili s týmto výnimočným architektonickým dielom, jeho tvorcom a dôvodom, prečo a pre koho bolo vynaložené toľké úsilie našich predkov, aby bola táto stavba zrealizovaná.

Tvorca Mohyly Generála M.R.Štefánika – Dušan Samuel Jurkovič:

vo svojej architektonickej tvorbe hľadal inšpiráciu v ľudových tradíciách, ktoré mali základ v remesle. Autorka knihy „Architekt Jurkovič“ Dana Bořutová uviedla, že roky, ktoré D.S.Jurkovič strávil na Brezovej pod Bradlom, položili pevný základ jeho životným postojom, ako aj hlbokému vzťahu Dušana Jurkoviča k prírode, národu, vzdelaniu, ľudovej kultúre a umeniu. Jeho diela tvoria základ modernej slovenskej architektúry a podľa odborníkov tento architekt, návrhár nábytku a etnograf predstavuje komplexnú osobnosť, ktorá má rešpekt, autoritu, vznešenosť, eleganciu, cit pre ideál, vízie a budúcnosť. Tvorba D.S. Jurkoviča vytvára dojem ľudovej architektúry a to i napriek tomu, že v nej nenachádzame konkrétne detaily.

 

jurk_mohyla_ring

 

Je autorom mnohých pomníkov významných osobností z medzivojnového obdobia. Jeho pamätníkova tvorba vyvrcholila realizáciou Mohyly Generála M.R.Štefánika, jeho osobného priateľa, ktorá patrí medzi vrcholy pamätníkovej tvorby v strednej Európe. D.S.Jurkovič začlenil monumentálnu architektúru do kopaničiarskej krajiny tak, aby vynikala zo všetkých strán. Niesol zodpovednosť za celú prípravu osláv a smútočného ceremoniálu. Štefánika si nesmierne vážil, mal k nemu až mystický vzťah a jeho pohreb považoval za svoj najväčší umelecký čin. Jeho umeleckým zámerom bolo vytvoriť dôstojné prostredie s horskou scenériou na uctievanie významnej osobnosti slovenského národa a to sa mu podarilo.

 

jurk_mohyla_strom

 

Na projekte mohyly začal D.S.Jurkovič pracovať v roku 1919, stavba začala v roku 1927 a dokončená bola v roku 1928. Na jej výstavbu bol použitý travertín zo Spišských Vlachov, ktorý priviezlo 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. Náklad na mohylu bol v sume 2 813 262, 76 KČS. Väčšinu nákladov pokrývala národná zbierka. Na diele pracovalo počas 280 dní 150 až 200 robotníkov. Pamätník je 65,5 m široký, 95,5 m dlhý a je postavený na vrchu Bradlo vysokom 543 m nad morom.

 

jurk_mohyla

 

Mohyla je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá pripomína M.R.Štefánika, rodáka z Košarísk, astronóma, vedca, vojenského letca, diplomata, popredného predstaviteľa Československého zahraničného odboja za prvej svetovej vojny, ktorý sa zaslúžil za utvorenie Československej republiky. Mohyla je ojedinelá pamiatka európskej veľkosti, spája miesto hrobu a pomník v jedno, predstavuje symbol lásky, úcty a vďačnosti národa Slovákov a Čechov k osobnosti M.R.Štefánika.

 

jurk_mohyla_eu

 

Do pozornosti Vám dávame Pamätnú izbu D.S.Jurkoviča, ktorá bola zriadená v Brezovej pod Bradlom v Národnom dome Štefánikovom. Bližšie informácie nájdete na web stránke www.brezova.sk.

Zdroje:

http://www.brezova.sk/

http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=mgmrs

http://www.jurkovic.cz/

http://www.bradlo.sk/

http://www.mrstefanik.sk

http://www.pamiatky.sk/sk/page/mohyla-a-rodny-dom-generala-milana-rastislava-stefanika-na-bradle

-->