Človek v pohybe

Ako vnímate pohyb? Hýbete sa radšej fyzicky alebo pomocou myšlienok? Je zaujímavé sledovať napredovanie človeka, či už pomocou jeho fyzických alebo mentálnych daností, ktoré sú vzájomne prepojené.

Napredovanie ľudstva je odkázané práve na schopnostiach každého z nás. Štefánik sa s pohybom riadne popasoval. Jeho všestrannosť bola obdivuhodná. Vďaka svojim vedeckým a diplomatickým aktivitám navštívil množstvo krajín a kontinentov. Cestoval za účelom výskumu ale i za účelom dosiahnutia vyšších cieľov v prospech ľudí a krajiny z ktorej pochádzal. Stretával sa s politikmi, vedcami a kultúrnymi osobnosťami. Napriek jeho zdravotným ťažkostiam vystúpil 6 krát na Mont Blanc, precestoval takmer celý svet a získal vyznamenania za svoju vedeckú, diplomatickú a vojenskú činnosť od vlád viacerých európskych krajín. Neustále získaval nové skúsenosti a rozširoval svoje vedomosti. Možno si to ani neuvedomoval, no touto svojou neúnavnosťou prekonával svoje fyzické, ale i mentálne a duševné schopnosti, ktoré vytvárali jeho osobnosť.

OS_BANNER_FOTOSUTAZ

Je možné, že máte vo svojom živote niekoho za vzor z oblasti umenia, vedy, športu alebo vašu pozornosť upútal blízky človek, ku ktorému prechovávate svoj obdiv za to, čomu sa v súkromnom alebo pracovnom živote venuje, do čoho vkladá úsilie a ako sa správa. A možno cítite v sebe silu, ktorá môže byť vyburcovaná z rôznych dôvodov, silu, ktorá vás ťahá vpred, k lepším výsledkom, prebúdza vo vás zvedavosť, kreativitu a túžbu po poznaní. Toto všetko vás uvádza do pohybu, aby ste dosiahli svoj cieľ.

Veríme, že pohyb/úsilie jednotlivca alebo skupiny dokážete zachytiť aj prostredníctvom fotoaparátu. Možno nie je práve najjednoduchšie zachytiť pohyb či už fyzický alebo mentálny pomocou obrazu, no veríme, že práve náročné úlohy nás posúvajú vpred. Preto je tohtoročnou súčasťou kultúrneho podujatia „Očami Štefánika“ fotosúťaž na tému „Človek v pohybe“.

Nezabudnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie nám môžete poslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára „Prihlásenie do súťaže“ do 30.09.2023. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach súťaže.

-->