↑ Return to O podujatí

Hostia

Veronika Martinková – svoje tvorivé ambície realizovala od roku 2007 v rôznych ochotníckych telesách a napokon získala titul Mrg. (ž)art v odbore divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na VŠMU. Dve inscenácie uviedla so súborom PlanA aj na festivale „Očami Štefánika“.

Zamilovaná do písaného slova, v relácii Slovenského rozhlasu „Rádio Regina deťom“ malo dosiaľ premiéru 14 jej rozprávkových hier. Diplomovú prácu venovala výskumu fenoménu mýtu a rozprávky a ich presahov do súčasnej tvorby pre deti aj dospelých. Verí, že tieto žánre z našich životov nevymizli a vzhľadom na svoju významnú úlohu ani nevymiznú. Dúfajme. Azda. Snáď. Lebo ak áno, bolo by to veľmi smutné. A nudné :)

Veronika

Jozef Talostan – prvé kúzlo mu ukázal otec, keď mal 6 rokov a odvtedy ho kúzlenie baví. Popri štúdiu Strednej elektrotechnickej školy a následne Stavebnej univerzity v Bratislave sa neúnavne a so záujmom venoval kúzlam. Vstúpil do kúzelníckeho klubu pod vedením Frederica, Otta Aufrichta a ďalších výborných kúzelníkov, kde rozvíjal svoje hobby. Vo voľnom čase robil vystúpenia, napríklad každý víkend počas 3 mesiacov na historickej akcii v rakúskom Laxenburgu s dcérou kúzelníka Alexandra Geriča – Adrianou. V zime s Coca cola kamiónom precestoval celé Slovensko. V lete bol na mesačnom angažmá v Quatare, a tak začali jeho zahraničné a televízne vystúpenia. Robil promo prvému aj poslednému dielu knihy Harry Potter vo všetkých kníhkupectvách Ikaru na Slovensku. Aj po ukončení vysokej školy ostal verný svojmu kúzelníckemu remeslu, ktoré sa stalo jeho zamestnaním. Robí predstavenia pre všetky vekové kategórie a dokonca aj kúzla na mieru podľa želaní svojich klientov.

Kuzelnik

Lenka Mlčúchová - žije v malej obci Priepasné, ktorá susedí s obcou Košariská. Je absolventkou štúdia histórie a psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje v SNM – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave, ktorého vysunutým pracoviskom je Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách. Práve práca v múzeu ju priviedla k smutnému poznaniu, ako málo vedomostí majú žiaci a študenti o Štefánikovi. Túžba priblížiť im život tejto výnimočnej osobnosti formou im blízkou, ju motivovala k tomu, aby sa spolupodieľala na príprave komiksu. Je autorkou textov kresleného príbehu o M. R. Štefánikovi.

Lenka

Nina Abramovičová – takmer od narodenia žije v obci Košariská, v rodnej obci M. R. Štefánika. Je študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Hoci sa venuje kovu a šperku, zaujímajú ju aj iné odbory ako socha, maľba či ilustrácie. Už niekoľko rokov počas letných mesiacov pracuje ako lektorka v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, kde ju život Štefánika chytil doslova za srdce. Z toho dôvodu kreslenie príbehu o rodákovi z Košarísk považovala za výzvu a splnený sen súčasne.

Ninka

Mike Satori (Vasilko Kele) - cestovateľ telom aj dušou, miluje prírodu, poukazuje na jej dôležitosť, je fanúšikom zdravého životného štýlu. Počas nakrúcania filmu “Štefánikove vlny”, bol inšpirovaný pôsobením osobnosti M.R.Štefánika na Tahiti a na ďalších ostrovoch Francúzskej Polynézie. Film okamžite zaujme svojou rôznorodosťou a farebnosťou, je to príbeh dvoch kamarátov, ktorí spoznávajú nielen krásu exotickej tahitskej prírody, jej obyvateľov, kultúru, ktorá sa značne líši od tej našej, ale aj osobnosť M.R.Štefánika, jeho pôsobenie na ostrove, plánoch, aktivitách a našich dejinách. Mike bol z časti inšpirovaný aj svojim starým otcom, ktorým bol František Kele – cestovateľ, horolezec, geograf, ale tiež neúnavný popularizátor M.R.Štefánika.

Michal

Aleš Nečas – žije v malom meste Vrbové. Aleš je doktorandom na Materiálotechnologickej fakulte STU v Trnave, študuje odbor Integrovaná bezpečnosť. Vyštudoval  pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove. Astronómii sa venuje asi 10 rokov ako koníčku. Posledný rok spolupracuje so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove v oblasti rádioastronómie so zameraním na meteory.

Nečas

 

-->