Porota fotosúťaže

Jana Hojstričová  

Narodila sa v roku 1972 na Myjave /Slovensko/. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Pracuje ako fotograf a pedagóg. Od roku 1998 pedagogicky pôsobí na Katedre fotografie a nových médií VŠVU. V rokoch 2007 až 2015 bola vedúcou tejto katedry a od roku 2015 zastáva funkciu prorektorky pre štúdium na VŠVU v Bratislave.
Zúčastnila sa ako autorka celej rady domácich a zahraničných výstav a fotografických festivalov  napr: Fotofest Houston, Mesiac fotografie Bratislava, Medzinárodný festival mladej fotografie v Ljubljane, Medzinárodný festival fotografie v  Lodži, Septembre de la Photographie, Lyone, Moisdela Photo  a Paris vo Francúzsku. Získala cenu Fotograf roka 2013, udeľovanú Stredoeurópskym domom fotografie, OZ FOTOTO, Photoportom a Združením slovenských profesionálnych fotografov.
Na výtvarnú scénu vstúpila v 90. rokoch 20.storočia. Nosnou témou jej fotografickej tvorby je telo, ktoré stavia do kontextu s rastúcim  vplyvom konzumnej spoločnosti naň. V súčasnosti zameriava fotografickú tvorbu na vizuálnu sociologickú interpretáciu o stave dnešnej rodiny.
V roku 2010 začala spolupracovať s Palom Machom na spoločných projektoch s autorským fotografickým obrazom do skla. Vystavovali v Museum Kunstpalast Düsseldorf, na medzinárodnom projekte “Body Talk”, Dánsko, kurátorskom projekte Slovenskej národnej galerie “Krv” a na ďaľších výstavách na Slovensku a v zahraničí.

 

Karol Morár

Vyštudoval matematiku na ČVUT v Prahe. Fotografovaniu sa amatérsky venuje od školských liet. V posledných rokoch sa venuje fotografovaniu karpatskej krajiny počas víkendových prechádzok so svojimi psími priateľkami.

karol

 

-->