Organizátori a partneri

Organizátor

OZ Cometes

Hlavný partner

Karol

Partneri

VSVUSAV      CaC_Slovakia_logo

Chowaniec & KrajčírovičSoftec

NikonElektrárňa PiešťanySpoločnosť M.R.Štefánika

goOutgoOut

-->