Rozprávka na Zemi

Ako to chodí v rozprávkach? Dobro vždy zvíťazí nad zlom, no predtým treba:

- uhádnuť tri ťažké hádanky

- premeniť skalu na vodu

- premôcť trojhlavého draka

- zachrániť princeznú

- vyhrať v boji

- získať trofeje z ťažko dostupných miest

…a až potom sa žije štastne až do smrti.

A ako je to so životom na Zemi? No predsa tak ako v rozprávkach. Každý sa snaží podľa svojich možností a schopností žiť krásny, naplnený a rozprávkový život. Tých rozprávok je na Zemi minimálne toľko, koľko ľudí na nej žije a tie sa vzájomne prelínajú, menia, vznikajú, množia sa, alebo aj končia. Niektoré sú krátke, iné nás sprevádzajú po celý život a veríme, že každý človek žije tých rozprávok na Zemi viac:

- bojujeme za svoju pravdu

- pracujeme, aby sme následne získali trofeje podľa vlastných želaní

- bojujeme s každodennými starosťami, ktoré sa nám nasledujúci deň javia ako malichernosti oproti tým, ktoré na nás čakajú

- tešíme sa z lásky, ktorú rozdávame, ale aj z tej, ktorú prijímaje

- premieňame zdanlivo neuskutočniteľné veci na skutočné

… a následne, keď sa nám niečo podarí, cítime nevýslovné šťastie.

A teraz nájdite rozdiely medzi životom na rozprávke a životom na Zemi :)

Radi by sme vedeli, ako vnímate rozprávku v spojení so životom na Zemi vy a preto tohtoročnou súčasťou kultúrneho podujatia “Očami M. R. Štefánika” je fotosúťaž na tému “Rozprávka na Zemi”. Ide o pocit, miesto, ľudí, krásu, naše predstavy? Ako preniesť našu rozprávku na Zemi do obrazu a ktorými slovami je možné umocniť jej zmysel? To je už výzva smerovaná k vám. Už teraz sa tešíme na vašu tvorbu.

Nezabudnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie nám môžete poslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára „Prihlásenie do súťaže“ do 03.10.2019. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach súťaže.

A teraz sa poďme zrýchleným krokom pozrieť na život M. R. Štefánika:

-           Pochádzal z chudobnej rodiny, v ktorej sa narodilo 12 detí;

-           Pošas štúdia na vysokej škole sa stal jedným z najaktívnejších členov spolku Detvan a v roku 1901 sa stal jeho predsedom;

-           Študoval astronómiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlo-Ferdinandovej v Prahe, ktorú ukončil promóciou v roku 1904 s titulom PhDr.;

-           Po promóciach odcestoval do Paríža plný očakávaní a plánov a od toho času sa na Slovensko vracal len sporadicky;

-           Profesor Janssen – francúzsky fyzik a astronóm, spoluobjaviteľ prvku hélium, umožnil M. R. Štefánikovi pracovať vo svojej hvezdárni;

-           M. R. Štefánik urobil 6 výstupov na Mont Blanc za účelom pozorovania hviezd. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorý vystúpil na Mont Blanc;

-           Vďaka astronómii, s ktorou boli spojené vedecké výpravy, precestoval svet dvakrát;

-           Jeho záujem o dianie bol všestranný: zaujímal sa o výtvarné umenie, rád fotografoval, tancoval, hral šach, dokonca si v Paríži spravil kúzelnícky kurz;

-           V roku 1912 mu bolo pridelené francúzske štátne občianstvo, kedy bol už známym a rešpektovaným astronómom;

-           V roku 1915 sa stal vojnovým pilotom a do letectva zaviedol meteorologickú službu;

-           V Paríži bol častým hosťom spoločenských a diplomatických salónov, kde sa schádzala elita francúzskej spoločnosti;

-           Okrem významných audiencií u rôznych ministrov, premiérov a prezidentov mal audienciu u ruského cára Mikuláša II., rumunského kráľa Ferdinanda, talianskej kráľovnej Margaréty, japonského cisára Jošihita a pápeža Bedeikta XV.;

-           13.02.1916 vznikla v Paríži Národná rada krajín českých, neskôr premenovaná na Československú národnú radu. Jej predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedami M. R. Štefánik a Jozef Dürich a generálnym tajomníkom Edvard Beneš;

-           Spoločnými silami vytvorili česko-slovenské vojsko, ktoré sa formovalo na území Francúzska, Ruska a Talianska;

-           Najväčším úspechom trojlístka T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša bolo vytvorenie česko-slovenského štátu v roku 1918.

(Informácie o živote M. R. Štefánika boli čerpané z kresleného príbehu rodáka z Košarísk – Milan Rastislav Štefánik, ktorého autorkami sú: Lenka Mlčúchová a Nina Abramovičová)

Nezdá sa Vám životopis alebo dajme tomu CV M. R. Štefánika ako neuveriteľný príbeh? Môže jeden človek za 39 rokov svojho života toho toľko zažiť a dokázať? Vyvoláva to skôr podozrenie, že bez zázračného prútika, Arabelinho prsteňa alebo troch zlatých vlasov deda Vševeda to jednoducho nemohol dokázať. Naozaj? …

2019_fotosutaz_plagat_v3

-->